top of page
ikona-datové a telekomunikační systémy-hover_poster_.png

DATOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

Info
datove-a-telekomunikacni-systemy.jpg
odrazky_poster_.png

Panduit, Belden RiT Technologies, IBM Advanced Connectivity Systém

 

Tyto námi používané kabelážní systémy poskytují kompletní protokolově nezávislá řešení a jsou velmi snadno instalovatelné a udržovatelné. Uvedené kabelážní systémy vychází z platných mezinárodních norem a standardů

pro budování strukturovaných kabelážních systémů. Poskytují velký rozsah přenosových medií od UTP přes FTP,

S-FTP až po optické vlákno. Parametry a charakteristiky kabelážních systémů jsou lepší, než je požadováno současnými platnými normami a předpisy, vyhovují i návrhům nových norem. Tímto je pro kabelážní systémy garantována použitelnost i pro budoucí nové technologie přenosu. Díky autorizaci a certifikaci od výrobce kabelážního systému je možné poskytnout na dodané systémy nadstandardní záruční doby.

 

Konkrétní typ přenosového media je navržen s ohledem na požadavky zákazníka, závisí však zejména

na specifických podmínkách v místě instalace kabelážního systému a na požadovaných parametrech přenosu. Všechny tyto faktory jsou pak zpracovány v úvodním projektu. Nedílnou součástí realizace kabelážního systému

je vystavení měřících a certifikačních protokolů dle normy ISO 9001.

datove-site.jpg
merici-pristroj-sks-jdsu-nt-950.jpg
merici-pristroj-sks-jdsu-ngc4500.jpg

Uvedené kabelážní systémy kromě přenosu dat v počítačových sítích umožňují dále kompletně řešit i telefonní rozvody, rozvody systému elektronického zabezpečení a interní komunikační systémy (domovní telefony a videotelefony).

odrazky_poster_.png

STRUKTUROVANÉ KABELÁŽNÍ SYSTÉMY /SKS/

 

Datové sítě představují v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí pro přenos dat, hlasu, případně obrazu. Řešení se opírá o produkty předních světových výrobců a využívá progresivních technologií.

19-vyvazovaci-panel-2u.jpg
keystone-cat6-utp.jpg
kleste-sks.jpg

Nabídka naší společnosti Torael Net s.r.o. představuje komplexní zajištění datových sítí od návrhu po realizaci. Základem je návrh řešení topologie s jistou vizí do budoucna, výběr vhodného systému, výběr aktivních prvků, rozvaděčů, respektování požadavku zákazníka na přizpůsobení k řešení interiérů apod. Datové sítě realizujeme prostřednictvím metalických a optických rozvodů strukturované kabeláže, bezdrátových mikrovlnných i laserových spojů.

 

V oblasti strukturovaných kabelážních systémů realizujeme naše projekty v převážné většině na bázi systémů:

odrazky_poster_.png

UTP, STP, S-FTP

 

Strukturované kabelážní systémy projektujeme a instalujeme na základě mezinárodních norem ANSI/TIA/EIA 568A,

ISO/IEC 11801. V současné době je nejvíce používanou technologií strukturovaná kabeláž kategorie 5e, která umožňuje provoz sítě Ethernet 10Mbit/s, 100Mbit/s případě 1Gbit/s. Volitelně jsme schopni nainstalovat a hlavně proměřit kabeláže kategorií 6 a 7. Tento typ kabeláže je potom připravena pro další generace především přenosových rychlostí. Dle požadavků zákazníka může být strukturovaná kabeláž provedena jako nestíněná či stíněná.

 

odrazky_poster_.png

OPTICKÉ TRASY

 

Optické trasy jsou v mnoha případech jediným kvalitním řešením komunikační linky. Mnohé nevýhody metalických tras nejsou pro optické (tedy galvanicky oddělené) řešení problémem. Skleněné vlákno nepřenáší rozdíl potenciálů napájecích soustav. Elektromagnetické rušení či indukce při bouřkách též nejsou rizikem. Dalším významným přínosem jsou vysoké přenosové rychlosti (běžně 1Gbps) a dosahované vzdálenosti (až 100km). Optické řešení přenosových tras se z hlediska nákladů na pořízení stává stále dostupnějším. Optická linka má navíc teoreticky neomezenou šířku přenosového pásma a je tedy připravena i na budoucí, rychlejší přenosové technologie (např.

10 GbE), což výrazně přispívá k ochraně investic do budoucnosti. Společnost Torael Net s.r.o. úzce spolupracuje

v rámci budování optických tras se zadavateli a investory. V součinnosti s partnery poskytujeme komplexní řešení

v rámci tvorby optických sítí s využitím SDH a DWDM technologií pro metropolitní i přístupové sítě, optické datové propoje, elektrické i optické multiplexery pro optimální využití optického vlákna pro různé varianty požadovaného použití.

opticke-site.jpg
opticky-patch-cord-50-125-15.jpg
svarecka-optickych-vlaken-furukawa-s123.jpg
bottom of page