top of page
ikona-přístupové, docházkové a komunikační systémy-hover_poster_.png

PŘÍSTUPOVÉ, DOCHÁZKOVÉ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

Info
pristupove-systemy.jpg
odrazky_poster_.png

DOMOVNÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

 

Systémy audio a video domovních telefonů slouží ke snadnému, přehlednému a bezpečnému otevírání dveří obytných domů, kanceláří i dalších objektů.

 

Domovní telefon je zařízení umožňující hovorové spojení s elektrickým vrátným resp. tlačítkovým tablem, případně pro komunikaci mezi jednotlivými domácími telefony a je vybaven tlačítkem pro ovládání elektrického zámku. Zákazník má možnost vybrat si z mnoha možných variant, od jednoduchých až po nejnáročnější uživatele.

 

Systémy audio a videotelefonů jsou tvořeny stavebnicovými prvky, ze kterých je možno sestavit systémy pro jednoho nebo několik uživatelů, až po rozsáhlé bytové nebo kancelářské komplexy s několika vchody a stovkami účastníků.   Systémy domácích telefonů jsou doplňkovým, ale přesto významným prvkem pro bezpečnost nájemníků, protože umožňují uživateli provést selekci osob, které budou vpuštěny do objektu nebo jim bude přístup odepřen.

odrazky_poster_.png

DOCHÁZKOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

 

Automatizovaný přístupový a docházkový systém slouží k evidenci docházky, monitorování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových oprávnění atd.

 

Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby, kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných přesčasových hodin. Dále dosáhnete časových, a tím i finančních úspor při zpracování informací o docházce a přípravě podkladů pro zpracování mezd. U každého zaměstnance můžete pomocí skupin individuálně nastavit jeho práva pro otevírání dveří, bran, závor a turniketu. Můžete sledovat pohyb zaměstnanců v objektech a zabránit tak zbytečnému nebo neoprávněnému pohybu osob v prostorách areálu nebo firmy. Systém eviduje a zobrazuje všechny provozní informace o nepovolených průchodech, stavech jednotlivých dveří, apod. Ve spojení se zabezpečovacím systémem lze kontrolovat aktuální počet osob v objektu pro automatické zapínání a vypínání jednotlivých bezpečnostních zón.

 

V případě požadavku zákazníka na integrovaný systém, např. jako součást technologie budov je možno provést instalace s integrací na další systémy, např. CCTV, EPS, MaR, EZS

bottom of page