top of page
zluta-ikona-projekce-a-inzenyring_poster_.png

PROJEKCE A INŽENÝRING

Info
pd sks.jpg
silnoproud-ikona2_poster_.png

V oblasti slaboproudých systémů Vám můžeme nabídnout přípravu

projektové dokumentace pro:

 

- elektronické protipožární systémy + evakuační rozhlas /EPS+EVR/

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy /PZTS/

- kamerové systémy /IP CCTV/

- strukturované kabelážní systémy /SKS/

- telefonní ústředny /TÚ/

- docházkové a přístupové systémy

- ozvučovací systémy

- systémy  společných televizních antén /STA+SAT TV/

- rozvody a přeložky venkovních slaboproudých vedení

- dále pak návrhy a přeložky metalických a optických sítí

slaboproud-ikona2_poster_.png

V oblasti silnoproudých činností nabízíme projekční práce týkající se:

 

- silnoproudých rozvodů

- osvětlení a jeho ovládání

- přípojek elektrické energie NN a VN

- venkovní osvětlení a jeho řízení

- přeložek venkovních vedení VN a NN

odrazky_poster_.png

Inženýrská činnost:

 

- samostatně, nebo ve spolupráci s obchodními partnery zajišťujeme:

- technický dozor investora

- územní rozhodnutí

- stavební povolení

- výběrové řízení na zhotovitele

- kolaudace staveb

- vklad do katastru, zajišťění majetkoprávních vztahů ve výstavbě

odrazky_poster_.png

Dále nabízíme při řešení kupních a nájemních smluv, věcných břemen,
popřípadě výkupu pozemků či nemovitostí, aj.

 

odrazky_poster_.png

Projekce elektroinstalací

 

Nabízíme komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací. Zajistíme projekci slaboproudých zařízení,

ale taktéž úzce spolupracujeme na tvorbě projektů se zaměřením na silnoproudé zařízení . Spolupracujeme s řadou

významných architektonických kanceláří v celé České republice. Naše společnost garantuje profesionální přístup

k vedení projektů a koordinaci s ostatními profesemi. Zajišťujeme veškeré služby a práce spojené s vývojem projektu,

od prvních studií přes projekty všech stupňů až po autorský dozor na stavbách a inženýrskou činnost. Naším cílem

je spolehlivě plnit i ty nejnáročnější požadavky našich zákazníků.

bottom of page