top of page
ikona-poplachové zabezpečovací a tísňové systémy-hover_poster_.png

POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY (PZTS)

Info
poplachové zabezpečovací a tísńové systémy.jpg
odrazky_poster_.png

DETEKTORY

 

Slouží k identifikaci narušení objektu. Pracují na různých principech – sledují infračervené vyzařování pohybujících se narušitelů, detekují změny v odrazu mikrovlnného vlnění, všechny detektory jsou dnes již vybaveny složitou elektronikou, která zajistí dokonalé zpracování procesu detekce a umožní prakticky eliminovat falešné poplachy.

 

Informace, která vznikne na výstupu detektoru jsou přivedeny na vstupy ústředny zabezpečovacího systému,

která zajistí zpracování informací a následnou aktivaci výstupních zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém nebo jeho části.

pir-detektor-rxc-st.jpg
premier360-dt-malý-duální-stropní-detektor-afw-0001.jpg
detektor-tříštění-skla-fg730.jpg
odrazky_poster_.png

POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY /PZTS/

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), dříve nazývané elektrické zabezpečovací signalizace (EZS),

jsou souhrnem technických prostředků, které řeší ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob.

 

Plní funkci ochrany majetku a osob. Je ze všech možností zabezpečení tou nejrozšířenější a v praxi nejčastěji uplatňovanou. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) mají velmi široké možnosti použití od malých aplikací až po rozsáhlé technologické celky v nejvyšších stupních utajení.

gflex-20-v3-ústředna-v-plastovém-krytu-7ah-s-komunikátorem-a-lcd-kláv-mk.jpg

Skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – sirény, telefonní vyvolávače, případně komunikační systémy

s pultem centralizované ochrany (PCO).

odrazky_poster_.png

POPLACHOVÝ VÝSTUP

 

Je pak přenesen na další periferní zařízení. Komunikace obsluhy s ústřednou zprostředkovává ovládací klávesnice. Ta umožní po zadání vstupního kódu aktivovat zabezpečovací systém nebo jeho části.

odrazky_poster_.png

POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM (PZTS)

 

Může být instalován buď jako samostatná aplikace nebo jako součást dalších systémů v rámci integrace – např. systému řízení přístupu, perimetrického či monitorovacího kamerového systému. Objekt vybavený PZTS může být vyveden na pult centralizované ochrany (PCO), kdy je objekt střežen z místa s trvalou vzdálenosti buď radiovou cestou, případně po telefonních nebo datových linkách. V případě alarmu, nebo jiné mimořádné události zajišťuje řešení situace operátor PCO.

galaxy-gd-264-1188-0.jpg
odrazky_poster_.png

PROSTOROVÁ OCHRANA

 

Je realizována nejčastěji detektory pohybu. Výhodou jsou menší náklady, protože s několika málo detektory lze dosáhnout zajištění pohybu vetřelce v objektu, nevýhodou ale je, že k detekci dochází, až když je vetřelec v objektu.

odrazky_poster_.png

PLÁŠŤOVÁ OCHRANA

 

Slouží k detekci pokusu o vniknutí přes vnější plášť střeženého prostoru, a sestává se obvykle z detektorů otevření dveří a oken, případně také detektorů průrazu. Důsledná plášťová ochrana představuje velmi dobrý způsob zabezpečení, její výhodou je, že k detekci narušení dochází již v prvním okamžiku vniknutí. Plášťovou ochranu

lze velmi dobře využít i pro střežení po dobu, kdy je obyvatel v objektu přítomen (například v noci).

odrazky_poster_.png

PERIMETRIE

 

(vnější obvodová) ochrana areálů je samostatnou kapitolou elektrické zabezpečovací signalizace, toto řešení je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů budov a prostorů jako jsou letiště, elektrárny, průmyslové objekty, vojenské základny, věznice a podobně.

 

Hranice takovýchto areálů jsou zpravidla vymezeny oplocením. V tomto případě je možné detekovat změny na oplocení při jeho narušení, jako jsou vibrace nebo mechanické poškození. Střežit lze však i otevřený prostor,

a to použitím infračervených nebo mikrovlnných bariér a detektorů. Další možností je uložení detekčních prvků

pod zemským povrchem.

 

Pro perimetrickou ochranu lze také využít i kamerový systém, jehož monitorovací a vyhodnocovací zařízení

je vybaveno poplachovým managementem, který vyhodnocuje změny ve snímané scéně a následně vyhlásí alarm.

 

Principů a možností nasazení perimetrické ochrany je více a vhodnost jejich aplikace je vždy nutné posoudit

v závislosti na konkrétních podmínkách a terénu areálu.

odrazky_poster_.png

DOPLŇKEM SYSTÉMŮ PZTS

 

V rámci realizace komplexních bezpečnostních systémů, může být dodávka PZTS na přání zákazníka rozšířena

o mechanické zábrany, jako jsou mříže, bezpečnostní dveře, bezpečnostní fólie, turnikety, závory, trezory, detektory kovů a podobně. A to vše včetně certifikátu NBÚ potvrzující ověření a schválení způsobilosti těchto technických prostředků pro použití k ochraně utajovaných informací.

odrazky_poster_.png

ŘEŠENÍ A OTÁZKA INSTALACE PZTS,

METALICKÁ (DRÁTOVÁ) NEBO BEZDRÁTOVÁ VARIANTA?

 

Zařízení propojené metalickým vedením je z technického hlediska jednodušší a jednotlivé prvky jsou zpravidla levnější. Jsou-li rozvody připraveny již v průběhu výstavby nebo rekonstrukce objektu, je to obvykle bez problémů.

V případě instalace PZTS do již hotového objektu je alternativou bezdrátové zařízení, ale výhoda snadné instalace

je vykoupena jinými nedostatky (pravidelné náklady na výměnu baterií, elektromagnetický smog).

odrazky_poster_.png

NAŠE SPOLEČNOST NABÍZÍ ŠIROKÝ ROZSAH PRO REALIZACE INSTALACÍ PZTS,

A TO:

 

- návrh systému (kvalitní bezpečnostní posouzení objektu)

- projekt (stanoví rozsah zabezpečení, vybere prvky patřičného stupně, a určí třídu pro daný objekt)

- montáž (provádí specialisté s příslušným proškolením a způsobilosti v dané oblasti, instalace probíhá v souladu

  s projektem)

- revize (po ukončení instalace se provede revize a vypracuje revizní zpráva)

- zkušební provoz (vyhodnocení funkčnosti systému během zkušebního provozu)

- trvalá péče o zákazníka (pravidelné prohlídky, revize a zajištění servisu)

 

Pro instalaci zabezpečovacích signalizací v objektech používáme výrobky firem Paradox, Jablotron, DSC, Pyronix, Honeywell, RISCO Group, Visonic, Sicurit AlarmItalia, aj.

bottom of page